42424242
כלל גמל לעתיד הינה קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית. הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה מדי יום*. בנוסף בחירה בחיסכון באפיק זה מעניקה לחוסך יתרונות מיסוי משמעותיים, בעיקר בגיל פרישה.
shutterstock...
Powered by ActiveTrail